På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ludvika kommuns kulturpris

Ludvika kommuns kulturpris utdelas till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet och har anknytning till Ludvika kommun.

Ludvika kommuns kulturpris utdelas årligen. Kulturpriset uppgår till det belopp som kommunfullmäktige anslår. Ludvika kultur- och fritidsnämnd utser kulturpristagare. Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten eller på förslag från nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden utser vid oktobersammanträdet vem eller vilka som får priset.

Skicka in förslag på  kulturpristagare till Kultur- och fritidsförvaltningen, 771 82 LUDVIKA, eller via e-post: kultur.fritid@ludvika.se Förslaget ska vara inkommet senast den 1 september. Förslagsställarens namn och adress skall anges.
Ytterligare upplysningar lämnas av kultursekreterare Susanne Eriksson,
0240-863 16

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 21:58:06