På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Studieförbund

Kommunens stöd till studieförbunden följer samma syften som de statliga bidragen:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

2.bidra till att göra det möjligt för en ökad mängd människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor för statsbidraget till folkbildningen anges i regeringens förordning om statsbidrag till folkbildning. Studieförbund kan ansöka om både statsbidrag och kommunalt bidrag där de har verksamhet.

Ansökan för kommunalt bidrag ska innehålla verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan samt måluppfyllelse för Ludvika kommun.

På framsidan av ansökan ska alltid följande uppgifter finnas: Studieförbundets namn, organisationsnummer, plus- eller bankgiro, fullständig adress och kontaktperson.

Senast 25 maj varje år skall studieförbundens ansökningar för kommande års bidrag ha kommit in.

Ansökan skickas per e-post eller vanlig post till:

Kulturenheten/Samhällsbyggnadsförvaltingen, Carlavägen 24, 771 30 Ludvika

e-post                kultur.fritid@ludvika.se

telefon              0240-86 000

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-01

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:28:44