På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Enkäter inom social- och utbildningsförvaltningen

Här hittar du pågående enkäter inom social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Resultaten presenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter.

QR-kod - Enkät till vårdnadshavare med barn i förskoleklass

Enkät till vårdnadshavare med barn i Ludvikas förskolor år 2019


Vårdnadshavarnas synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 1 april till 26 april 2019 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur vårdnadshavare uppfattar kommunens förskoleverksamhet. Frågorna i enkäten baseras på Skolinspektionens Förskoleenkät.

Information till personal och vårdnadshavare om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Enkätresultaten kommer att presenteras i förskolornas kvalitetsrapporter 2018/2019.

QR-kod - Enkät till vårdnadshavare med barn i grundsärskola

Enkät till barn i Ludvika kommuns förskolor år 2019


Barnens synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 1 april till 26 april 2019 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur barnen uppfattar kommunens förskoleverksamhet.

Information till personal och vårdnadshavare om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Enkätresultaten kommer att presenteras i förskolornas kvalitetsrapporter 2018/2019.

QR-kod - Enkät till vårdnadshavare med barn i förskoleklass

Enkät till pedagogisk personal i Ludvikas förskolor år 2019

 

Personalens synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 1 april till 26 april 2019 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur personalen uppfattar kommunens förskoleverksamhet. Frågorna i enkäten baseras på Skolinspektionens Förskoleenkät.

Information till personal om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Enkätresultaten kommer att presenteras i förskolornas kvalitetsrapporter 2018/2019.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 25/04 14:26:54