På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Indianbergets förskola

Natur- och miljötänkandet går som en röd tråd genom verksamheten. Vi källsorterar, komposterar och odlar och hösten 2004 blev förskolan Grön Flagg-certifierad.

Med skogen som en del i förskolans lärmiljö utforskar barnen naturen med utgångspunkt i förskolans läroplan (Lpfö 98/16).

Förskolan utgår från barnens intressen. Lärande och lek bildar en helhet där barn och pedagoger tillsammans initierar aktiviteter. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärprocesser.

Vi låter barnen försöka på egen hand och ger dem tid för lärande och utveckling.

På Indianbergets förskola strävar vi efter att skapa tydliga lärmiljöer som inspirerar barnen och bjuder in till lek. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner för att skapa trygghet till barnen.

På Indianbergets förskola arbetar vi språkutvecklande med ett medvetet förhållningssätt till högläsning, sagoberättande och samtal med barnen. Rutinerna spelar en viktig roll i vardagen på förskolan för att vardagen på förskolan ska vara så trygg som möjligt för barnen som vistas där.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Anette Hesselgren-Berggren   
0240-56 58 49

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Indianberget
Avdelning Björnen 0240-56 58 25

Avdelning Hjorten 0240-56 58 29

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:51:00