På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil på Knutsbo förskola

Verksamhetsbeskrivning

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och på Knutsbo förskola vill vi att barnens vistelse hos oss ska genomsyras av:

Trygghet
Glädje
Omtanke
Ledarskap

Vårt mål med arbetet tillsammans med barnen är att de skall vara trygga och harmoniska, att de ska känna att de duger som de är och att de litar till sin egen förmåga. Vi tror på att trygghet är en förutsättning för barns lärande, är barnen trygga och känner glädje och gemenskap skapas ett lustfyllt lärande.

Vi vill också att barnen lockas till lek och kreativitet. Vår lekmiljö är föränderlig och ändras utifrån barngruppens behov. I leken tränas bl.a fantasin, språket och sociala förhållningsregler såsom exempelvis turtagande. Här ges också barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och lust att lära genom att ta vara på barnens idéer, vi är medforskande pedagoger som ger barnen hjälpande verktyg för att de själva ska nå fram till sina egna uppsatta mål.

Stor vikt läggs på utevistelse, vi är som regel ute minst en gång om dagen oavsett väder. Vid utevistelse får barnen möjlighet att använda alla sinnen samt uppleva naturens skiftningar på nära håll. När barnen vistas i skogen skapas ett naturligt tillfälle att röra sig som leder till att de utvecklar motorik och fysik.

Slutmålet är att barnen ska bli själständiga individer och hederliga samhällsmedborgare.


Sidan senast uppdaterad: 2016-05-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7.30-12.30, 13.00-16.00

Rektor
Ann-Sofie Gunnarsson
0240-56 58 90

Handläggare
Marianne Syrén Engström
0240-861 75

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 20/08 13:54:07