På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Ludvika gårds förskola

Verksamhetsbeskrivning för Ludvika gårds förskola

Pedagogerna på Ludvika Gårds förskola samarbetar mycket mellan avdelningarna, vi ser arbetslaget som en tillgång där vi tillsammans driver verksamhetsutveckling. Ett redskap i detta arbete är bl a pedagogisk dokumentation/Unikum och systematiskt kvalitetsarbete.

Våra prioriterade områden är språk-, lek- och kunskaps-stimulering och värdegrundsarbete.

Vi anser att inne- och utemiljöer är viktiga för barnen.  Vi arbetar för att göra våra gårdar ännu mera estetiskt tilltalande; roliga, lärorika och fyllda av upplevelser. Exempelvis har vi skapat "Skrotnisses hörna”, målat, planterat fruktträd, buskar och blommor.

Vi utnyttjar vår närhet till skogen genom att gå på skogsutflykter. Under den mest kalla och snörika perioden av året har vi istället rörelse/gymnastik i vår lekhall.

Förskolan arbetar temainriktat, vilket bland annat innebär att barnen är indelade i mindre grupper. Grupperna utgår ifrån barnen intresse, behov och mognad. Exempel på teman vi arbetar med är: bokstavståget, Babblarna, och NTA. 

De flesta pedagogerna har gått eller går utbildning i NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen som vi hjälps åt att sätta ord på. Exempel på teman är Luft, Vatten, Ljud och Ljus.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Anna-Karin Samuelsson 
0240-56 58 36

Handläggare
Carina Persson 
0240-861 24

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 13:43:42