På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Webbverktyg för samarbete kring lärandet i skolan mellan barn, pedagoger och föräldrar.

Alla föräldrar med barn i grundskolan i Ludvika har möjlighet att via webbverktyget Unikumlänk till annan webbplats (användarkonto krävs) ta del av och kommunicera med skolan om: 

  • Lärarnas skriftliga omdömen i samtliga ämnen, kommentera innehållet samt på så sätt vara förberedd till utvecklingssamtalet med barnet och läraren.
  • Aktuell information från skolan om aktiviteter, läxor etc.

För att få mer information kring webbverktyget och hur du får tillgång till användarkonto kontaktar du rektor, handläggare eller mentor vid respektive skola.

Lärarnas uppdrag är att forma undervisningen så att varje elev utvecklas så långt som möjligt. Alla lärare, från ettan till nian, ska avläsa och bedöma på vilket sätt och med vilken kvalitet elevernas förmågor utvecklas.

I skolans styrdokument läroplanen och kursplanerna för grundskolan (Lgr 11) står vilka förmågor d v s vilket kunnande eleverna ska utveckla. Dessa förmågor ska eleverna utvecklas mot och förfina under hela skoltiden. Med kunnande menas sådant som eleverna har med sig både som fakta och som de kan visa i handling.

Bedömning handlar inte om att "döma" eleven eller sätta etiketter på eleven utifrån vissa egenskaper. Det handlar istället om att läraren tillsammans med elev och föräldrar vid utvecklingssamtalet stämmer av och bedömer i vilken mån förmågorna/kunnandet har utvecklats och hur det kan utvecklas vidare i en framåtsyftande planering för elevens fortsatta skolgång.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:24:43