På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Förskoleklass

Förskoleklassen är idag en del av det offentliga utbildningssystemet. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. I Ludvika kommun omfattar förskoleklassen 5 timmar per dag.  

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska vara obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Verksamheterna styrs av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94.

Tanken med förskoleklassen är att barnen ska få en mjuk start och en smidig övergång från förskolan till skolan och att de samtidigt ska få ett extra år på sig för att nå skolans mål.  Vi utgår från att du/ni är intresserad av en plats i förskoleklassen nära ditt hem, men det finns möjlighet att välja skola. Önskemålet tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan. Brev och blankett för val, skickas till båda vårdnadshavarna terminen innan ditt/ert barn ska börja i förskoleklassen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-13

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:42:24