På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Blötbergets skola

Verksamheten på Blötbergets rektorsområde ska genomsyras av ett förhållningssätt präglat av engagemang, omsorg och respekt till andra människor i det dagliga arbetet. Vårt uppdrag är att ge våra barn/elever de allra bästa förutsättningar till utveckling och lärande, där det finns en ”röd tråd” mellan de olika verksamheterna i vårt rektorsområde.

Barnen/eleverna ska minnas sin tid på vårt rektorsområde med glädje. Vi arbetar för ett gott samarbete med alla föräldrar/vårdnadshavare.

”En öppen förskola/skolbarnsomsorg/skola” där man alltid är välkommen. Ta gärna kontakt med oss för mer information eller besök.

Verksamheter på rektorsområdet

Blötberget skola är en f-6 skola och har cirka 140 elever. Skolans profil är friskvård och hälsa. I åk f-1 har eleverna en eftermiddag i skogen varje vecka. Där arbetar vi med olika ämnen, leker och har samarbetsövningar. I åk 4-6 har eleverna ett ställe i skogen där de bygger upp ett läger som de återkommer till med jämna mellanrum. Vi satsar även extra på friluftsdagar allt från lekdagar till skridsko- och skiddagar. Skridskor och skidutrustning (begränsat antal) finns att låna på skolan.

Under läsåret 17/18 kommer vi att fortsätta utveckla den formativa bedömningen på skolan. Vilket innebär:

  1. Eleverna kan beskriva vilka mål de ska nå, vad de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande.
  2. Eleverna får feedback som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande.
  3. Eleverna är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande.

Blötbergets fritidshem ger barnen möjlighet att vara inne och pyssla eller vara ute i skogen. Vi har tillgång till en fotbollsplan för fotboll, lekar och andra aktiviteter. Möjligheter finns att arbeta med kamera och filmkamera.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Blötberget som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-08

Kontakta oss
Telefon: 0240-861 77
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Crister Karlsson 0240-863 01

Handläggare
Carina Langörgen 0240-861 77

Frånvaroanmälan
0240-56 58 38
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24


Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 03:49:22