På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Fredriksbergsskolan

Målsättningar - profil

Fredriksbergsskolan är vackert belägen med närhet till skog och mark.  Att utveckla elevernas kunskaper om natur och miljö går som en röd tråd i skolans vardagsarbete och skolan har utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

I och med det har skolan och fritidshemmet som målsättning att:

  • Stärka inflytandet för elever i verksamheten, bland annat genom att aktivt arbeta med bedömning för lärande
  • Samverka med det omgivande samhället
  • Arbeta i perspektivet från dåtid till framtid och från det lokala till det globala
  • Använda närmiljön i undervisningen

Grundskolan F-9

Skolan har sin verksamhet förlagd i två byggnader uppdelade i åk F-2 och åk 4-9. Det går 58 elever på skolan, vilket gör den till Ludvika kommuns minsta skola.

Utomhuspedagogik är en naturlig del i verksamheten där utomhusklassrummet i skolskogen används regelbundet. Skolan har även en flotte i Mellansjön som används i undervisningen.

Förutom utomhuspedagogiken satsar skolan på att utveckla arbetet med IKT (Information- och kommunikationsteknik), retorik och begreppsförståelse i alla ämnen.

På grund av skolans låga elevantal åker eleverna i åk 7-9 till Kyrkskolan i centrala Ludvika (ca 60 km från Fredriksbergsskolan) för undervisning två dagar i veckan.

Fritidshemmet har sin verksamhet i egna lokaler i anslutning till skolan. Personalen samverkar både med skolan och med förskolan. Skolskogen används regelbundet i verksamheten. I sitt kvalitetsarbete arbetar fritidshemmet med att använda och dokumentera närmiljön på olika sätt, man genomför även en ”Klassiker” under året.


Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-19

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 25/03 20:52:01