På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Föräldraföreningen Håksbergs skola

Skolan har en föräldraförening där alla familjer är medlemmar.
Skolan har en föräldraförening där alla familjer är medlemmar.
Det kostar 60kr per familj och läsår att vara medlem och för dessa pengar gör FFHS följande:

• Ordnar aktiviteter och utflykter för barnen och för hela familjen.
• Bjuder barnen på någon överraskning under läsåret.
• Köper kåsor till alla barnen i förskoleklassen.
• Tillsätter en kommitté som sköter ishockeyplanen så att den blir tillgänglig för åkning åt eleverna och allmänheten.
• Diskuterar och försöker påverka barnens skolmiljö och skolväg.
• Kan sponsra utbildningsmaterial till kurser för föräldrar.
• Kan hjälpa till ekonomiskt vid t.ex. friluftsdagar.

Föreningens medel går i första hand till aktiviteter/material som kommer barnen till gagn.
FFHS tar tacksamt emot förslag och synpunkter.
FFHS Konto Nordea 1805 27 64173Sidan senast uppdaterad: 2015-09-21

Kontakta oss
Telefon: 0240-56 58 77
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Tf rektor
Jonas Fors 0240-861 92
t o m 2019-07-31

Handläggare
Susanna Larsson
0240-56 58 77

Frånvaroanmälan
Skolan 0240-56 58 68
Fritidshemmet 0240-56 58 58

Expedition 0240-56 58 77
Personalrum 0240-56 58 68

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 04:55:07