På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Håksbergs skolstyrelse

Arbetsordningen för HSS
Håksbergs skola har en lokal skolstyrelse HSS (Håksbergs Skolstyrelse) som består av föräldrar, folk från bygden, lärare och rektor.

HSS sammanträder en gång i månaden och protokollet sätts i en pärm, placerad innanför dörren till skolan samt skickas till kommunen (SUN).
 
Mål för den lokala styrelsens arbete
-       Öka föräldrarnas inflytande och ansvarstaganden i skolan
-       Ge föräldrarna en verklig möjlighet att tillsammans med skolledning, anställda och elever utveckla verksamheten vid Håksbergs skola
-       Med föräldrarnas erfarenheter och kunskaper utveckla och bredda kompetensen i skolan
-       Stödja personalens möjlighet att utveckla verksamheten i Håksbers skola.
 
Den lokala styrelsen skall besluta om
-       Skolans plan för kränkande särbehandling (mobbning, främlingsfientlighet etc)
-       Fördelning av timmar för ämnen
-       Skolans val (ämnen)
-       Friluftsverksamhet
 
Den lokala styrelsen skall medverka vid:
-       Framtagande av lokal arbetsplan
-       Skolans inre och yttre miljö
-       Personalens kompetensutveckling
-       Utformning av kriterier vid personalrekrytering
-       Utveckling av formerna för samverkan och information mellan skolan och hemmet
-       Utveckling av skolans internationella kontakter
-       Samverkan mellan förskola, familjedaghem, mottagande skolor och arbetslivet
 
Samråd skall ske med Social- och Utbildningsnämnden (SUN).
Den lokala styrelsen har rapportskyldighet till SUN.Sidan senast uppdaterad: 2015-09-21

Kontakta oss
Telefon: 0240-56 58 77
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Tf rektor
Jonas Fors 0240-861 92
t o m 2019-07-31

Handläggare
Susanna Larsson
0240-56 58 77

Frånvaroanmälan
Skolan 0240-56 58 68
Fritidshemmet 0240-56 58 58

Expedition 0240-56 58 77
Personalrum 0240-56 58 68

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 09:14:51