På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Håksbergs skola

Skolan

Håksbergs skola är en mysig skola - den stora skolan i det lilla formatet. Skolan har ca 90 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolan ligger i utkanten av staden, men ändå centralt, i en naturskön miljö efter vägen mot Borlänge.

Den fantastiska omgivningen och miljön har inspirerat oss att arbeta med hållbar utveckling och en kreativ utomhuspedagogik, bl a i vårt förnämliga uteklassrum.

För oss på Håksbergs skola och fritids är det viktigt att våra elever känner sig trygga och trivs att de får möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och som individ. Det innebär bl a att vi, hemmet och skolan, har en nära kontakt och ett gott samarbete för att på så sätt hjälpas åt med det viktiga och gemensamma ansvaret att skapa blivande ”stora människor” - nyfikna, ödmjuka och empatiska och med ett gott självförtroende.

Under läsåret 2017/2018  kommer en massa spännande arbetsmoment och saker att hända på vår skola. Bla kommer pedagogerna att genomföra skolverkets utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Förskoleklass

För att ge eleverna en bra läs- och skrivgrund arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Under läsåret kommer metoden KIWI-special att införas för våra 6-åringar. En metodik som ska hjälpa och förstärka elevens läsförmåga. Praktisk matematik sker ofta utomhus bla i vårt uteklassrum. Förskoleklassen har ett nära samarbete med årskurs 1.

Grundskola åk 1-6

Skolan har ambitiös, kompetent och målmedveten personal, där elevens kunskapsinhämtning och trivsel i skolan alltid står i fokus.  Personalen arbetar i team med årskurs 1-3 respektive årskurs 4-6, ett sätt som gynnar samverkan, lärande och ämnesintegrering. I enkätsvar från våra elever framkommer att de trivs i skolan, känner sig trygga och delaktiga samt att de får lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande.

Fritidshem

Vårt fritidshem är mycket populärt och då främst bland de yngre skolbarnen. Våra två fritidspedagoger arbetar målmedvetet med styrda och fria aktiviteter som de tagit hjälp av eleverna att arbetat fram.

Fritidspedagogerna ansvarar även för rastaktiviteter som bl a har till syfte att främja elevens motoriska utveckling.

Björnen

Utöver fritidshem och skola inrymmer Håksbergs skola även den specialpedagogiska gruppen Björnen, en kommunövergripande verksamhet för barn i behov av särskilt stöd i åldersgruppen åk 1-6. 

Stödorganisationer

På vårt rektorsområde har vi två driftiga stödorganisationer; föräldraföreningen samt en lokal föräldrastyrelse. Båda är oerhört viktiga för oss vuxna och barn som har Håksbergs skola som arbetsplats.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Håksbergs skola som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.


Sidan senast uppdaterad: 2017-07-31

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 77


Tf rektor
Jonas Fors 0240-861 92
t o m 2019-07-31

Handläggare
Susanna Larsson
0240-56 58 77

Frånvaroanmälan
Skolan 0240-56 58 68
Fritidshemmet 0240-56 58 58

Expedition 0240-56 58 77
Personalrum 0240-56 58 68

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 00:28:44