På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Junibackens fritidshem

Beläget i Junibackens skola.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och grundskolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidig kontakt och social gemenskap.

Fritidshemmets undervisning utgår från ett centralt innehåll i läroplanen.
Dessa är språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Med utgångspunkt i fritdshemmets centrala innehåll ska eleverna ges möjlighet att utveckla följande förmågor:

  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
  • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
  • Skapa och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå var som kan påverka hälsa och välbefinnande

För närvarande är det ca 85 härliga elever inskrivna.

Fritidshemmets öppettider är 6.30-17.30


Telefonnummer Junibackens fritidshem

0240-861 62 (telefonsvarare efter några signaler)

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Åsa Strömberg 0240-861 96

Handläggare
Ghazala Awan, vikarie
Marianne Syrén Engström
0240-861 75

Frånvaroanmälan
0240-861 62
Sms: 070-209 89 21
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:50:26