På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Betyg och utvecklingssamtal

Information om elevs kunskaper och utveckling

För att ge information om en elevs kunskaper och utveckling finns skriftliga omdömen, betyg och utvecklingssamtal. Betyg ges enbart i årskurs 6-9 i grundskolan.

 

Utvecklingssamtal

Läraren ska löpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare träffas och ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen i årskurs 1-5

En gång om året ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan

  1. ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och
  2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Betyg i grundskolan i årskurs 6-9

I grundskolan ges terminsbetyg i årskurs 6-9. I årskurs 9 ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan.
I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.
Det finns inte krav på att skriva individuella utvecklingsplaner och omdömen i de årskurser där det sätts betyg.

Klicka på länken nedan för att se film från Skolverket angående betyg och hur de fungerar.

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4&feature=sharelänk till annan webbplats

Nationella prov

Som ett stöd när läraren ska sätta betyg finns för årskurs 6 och 9 nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena religion, geografi, samhällskunskap eller historia. De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

För mer information kontakta

Mentor/klasslärare på Kyrkskolan

Relaterad information

Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-861 91
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Årskurs 4-6:
Tf Sofia Gustafsson
0240-862 01
Susanna Bjärud, bitr rektor
0240-860 71

Årskurs 7-9: 
agNeta Carlsson-Byström,
0240-56 58 63
Elisabeth Burman, bitr rektor
0240-861 90
Kristina Ulveström, bitr rektor
0240-862 38

Mottagningsenheten:
Kristina Ulveström, 0240-862 38

Handläggare
Liselott Karlsson, 0240-861 91

Frånvaroanmälan
0240-864 09
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Fax
0240-866 86

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:45:29