På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Organisation årskurs 7-9

Arbetslag

Årskurs 7-9 på Kyrkskolan är för närvarande uppdelad i tre arbetslag med 6-8 klasser i varje. I varje arbetslag finns en arbetslagsledare som leder arbetet i laget. I möjligaste mån undervisar lärare inom sitt eget arbetslag så att både lärare och elever träffar så få lärare som möjligt. Arbetslaget ansvarar gemensamt för sina elever i arbetslaget.

Specialpedagogisk kompetens.

En speciallärare och två specialpedagog stödjer elever och lärare i lärandesituationer.

Skolledning

Tre skolledare ansvarar för verksamheten med olika ansvarsområden.

I övrigt, se bild nedan.

Organisationsbild av Kyrkskolan 7-9

Relaterad information

Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-861 91
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Årskurs 4-6:
Tf Sofia Gustafsson
0240-862 01
Susanna Bjärud, bitr rektor
0240-860 71

Årskurs 7-9: 
agNeta Carlsson-Byström,
0240-56 58 63
Elisabeth Burman, bitr rektor
0240-861 90
Kristina Ulveström, bitr rektor
0240-862 38

Mottagningsenheten:
Kristina Ulveström, 0240-862 38

Handläggare
Liselott Karlsson, 0240-861 91

Frånvaroanmälan
0240-864 09
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Fax
0240-866 86

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:16:38