På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Lorensberga F-9

Lorensberga skola är uppdelad i tre rektorsområden med varsin rektor: Lorensberga F-3 , Lorensberga åk 4-6 samt Lorensberga åk 7-9.

Gemensamt för alla tre rektorsområden är följande:

                                         Eleven i centrum


Vi tror på barnens inneboende lust att lära och vill ge alla barn chans att själva söka kunskap tillsammans med oss pedagoger i stället för att vi levererar färdiga svar. Vi arbetar inte i traditionella klasser utan i flexibla undervisningsgrupper utifrån varje barns förutsättningar och använder oss av varierande arbetssätt.

Du kommer till ett fritidshem och en skola som:

 • Har välutbildad och erfaren personal.
 • Är en skola i utveckling.
 • Har elevinflytande som bygger på nyfikenhet och kreativitet.
 • Ger trygghet, glädje och kamratskap.
 • Ger bästa möjliga möte för utveckling.
 • Är en mångkulturell skola med acceptans.

Vi utgår från vår värdegrund som vi kallar ”Lorensbergaandan” där ledorden är glädje, ömsesidig respekt, lust att lära, utveckling och ansvar.

Vi jobbar med att elevernas lärande miljö ska vara formativ. Tre nedanstående mål visar inriktningen på det fortsatta arbetet:

 1. Eleverna kan beskriva vilka mål de ska nå, vad de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande.
 2. Eleverna får feedback som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande.
 3. Eleverna är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande.

Åk F-3

 • Skolans val: ”Livsstil och Hälsa” med rörelse, avslappning, motorik mm under veckan.

Åk 4-6

 • Skolans val: ”Livsstil och Hälsa” med rörelse, avslappning, motorik mm under veckan.

Fritidshem

Inom Lorensberga rektorsområde finns två fritidshemsavdelningar för barn i åldern 6-12 år. Hos oss får barnen stöd i sitt lärande och att utveckla social kompetens. Vi erbjuder aktiviteter såsom skapande, idrott och rörelse samt rikliga möjligheter till lek och utevistelse. Skola och fritidshem har ett nära och väl fungerande samarbete med hemmet kring elevernas trivsel, trygghet, utveckling och lärande.

Åk 7-9

 • Vi ingår i ett matematikprojekt där syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla  kvaliteten i matematik-undervisningen.

Texten är hämtad ur foldern Träffa Lorensberga F-9 som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00


Rektor
Madelene Goldmann 0240-862 68

Handläggare
Carina Persson 0240-861 24
                       
Frånvaroanmälan senast kl 08:00
0240-864 22
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 03:50:21