På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Betyg och utvecklingssamtal

Information om elevs kunskaper och utveckling

För att ge information om en elevs kunskaper och utveckling finns skriftliga omdömen, betyg och utvecklingssamtal. Betyg ges enbart i årskurs 6-9 i grundskolan.

Utvecklingssamtal

Läraren ska löpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare träffas och ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen i årskurs 1-5

En gång om året ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan

  1. ge skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och
  2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Betyg i grundskolan i årskurs 6

I grundskolan ges terminsbetyg i årskurs 6.
I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.
Det finns inte krav på att skriva individuella utvecklingsplaner och omdömen i de årskurser där det sätts betyg.

Klicka på länken nedan för att se film från Skolverket angående betyg och hur de fungerar.

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4&feature=sharelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella prov

Som ett stöd när läraren ska sätta betyg finns för årskurs 6 nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena religion, geografi, samhällskunskap eller historia. De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

För mer information kontakta

Mentor/klasslärare på Parkskolan

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 15:44:50