På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Organisation

Parkskolans organisation.

Arbetslagen

Arbetslagen består av lärare, elevstöd och lagledare. Deras huvudsakliga uppgift och funktion är att samordna vardagen och verksamheten bland sina elever, för att uppnå så hög måluppfyllelse  och så goda resultat som möjligt. För att uppnå detta krävs att arbetslaget samarbetar såväl invändigt med pedagoger, elever och föräldrar som utvändigt med övriga arbetslag på skolan. 


Arbetslagen arbetar också aktivt för att skapa en trivsam stämning på skolan, där elever ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt och där varje elev ska känna att skolan är en trygg plats att vistas i.

Klasslärare

Varje elev på Parkskolan har en mentor/klasslärare, som är den person som eleven och vårdnadshavaren kommer att ha större delen av kontakten med. Klassläraren fungerar som en handledare åt eleven i kunskapsutvecklingen och är ett stöd till eleven och hemmet under elevens skolgång. Klassläraren är även den person som håller i utvecklingssamtalen två gånger per läsår.

Ledningsgruppen

​Ledningsgruppen som består av rektor och specialpedagog/biträdande rektor, samordnar på övergripande nivå verksamheten och leder skolans utvecklingsarbete.

Elevhälsan

Elevhälsoteamen arbetar främst preventivt med att förhindra och tidigt upptäcka men också i viss utsträckning, lindra såväl fysisk, psykisk som social ohälsa. Allt för att stödja elevens lärande och mående. På Parkskolan finns tillgång till kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare.

Relaterad information

Relaterade länkar

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carina Hammar
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52
Fr o m 26 augusti 2019 via Skola24

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 02:55:48