På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skolbibliotek

- Biblioteksplan

Samarbetsavtal mellan skola och folkbibliotek gällande elever i Ludvika kommuns grundskolor
Detta är ett samarbetsavtal mellan folkbiblioteket och grundskolorna (åk 0-9) i Ludvika kommun och har till syfte att på bästa sätt ge eleverna bibliotekskunskap genom att visa hur folkbiblioteket kan vara ett redskap i skolarbetet samt en demokratisk instans att tillgå på sin fritid.

Samarbetsavtalet har utarbetats gemensamt mellan representanter från skola och folkbibliotek. Avtalet börjar att gälla från ht-04 och ska utvärderas 1 gång per år, förslagsvis efter vårteminens slut i juni, av representanter från skola och folkbibliotek.

Utöver vad som regleras i avtalet är det önskvärt att eleverna vid något tillfälle under sin skolgång ges möjlighet att erhålla ett författarbesök. Samarbete mellan skola och folkbibliotek ska vid sådana arrangemang alltid undersökas.

Åk 0 (förskoleklassen)


Erhålla eget lånekort på folkbiblioteket.
Introduktion med "bibliotekslek" och sagoläsning.
Regelbundna besök på bibliotek i närområdet dock minst 4 gånger per år.
Vid behov skall kulturbuss användas om närmaste bibliotek inte ligger i närområdet.

Ansvarsfördelning:
Folkbiblioteket ansvarar för att barnen erhåller lånekort.
Folkbiblioteket skall varje hösttermin skicka ut förslag på schema när man kan erbjuda bibliotekslek.
Skolan skall följa detta schema eller komma med alternativa lösningar.
Skolan är ansvarig för transporten mellan skola och bibliotek.

Åk 1-3


Fortsatt kontakt med folkbiblioteket dock minst 2 ggr/år.
Läslusten är prioriterad och skall stimuleras gärna med bokprat av person som inte dagligen har anknytning till skolan.
Erbjudande om att delta på föräldramöten för att prata om vikten av läsning samt ge föräldrar tips på böcker.

Ansvarsfördelning:
Skolan är ansvarig för att fortsatt kontaket med folkbiblioteket sker.
Skolan skall ta kontakt med biblioteket för önskemål om besökstider.
Folkbiblioteket skall erbjuda bokprat eller annan lässtimulerande verksamhet.
Folkbiblioteket erbjuder sig att delta på föräldramöten. Om så är önskvärt skall skolan ta kontakt med biblioteket.

Åk 4-6


Regelbundna kontakter med folkbiblioteket minst 2 gånger per år i åk 4 och 5.
Åk 6 skall besöka huvudbiblioteket minst en gång.
Eleverna skall erbjudas lite mer avancerad bibliotekskunskap, till exemel att kunna skilja mellan skön- och facklitteratur, känna till olika avdelningar och att kunna hitta eftersökta böcker på barn- och ungdomsavdelningen.

Ansvarsfördelning:
Skolan är ansvarig för att eleverna ges möjlighet att besöka folkbiblioteken.
Besöket i åk 6 ska planeras av folkbiblioteket i samband med representanter från skolan.

Åk 7-9


Eleverna ska erbjudas en biblioteksaktivitet inom elevens val i åk 7.
I åk 8 skall eleverna besöka folkbiblioteket på hösten för att erhålla information om vad biblioteket erbjuder i form av exempelvis samhällsinformation, EU-information, kommunens protokoll och olika databaser. Detta ska ses som en introduktion för elevens fortsatta studier i åk 9 där egna efterforskningar utgör en stor del av skolarbetet.

Ansvarsfördelning:
Skolan är ansvarig för kontakten med folkbiblioteket angående elevens val.
Folkbiblioteket ansvarar för att eleverna i åk 8 så snabbt som möjligt inbjuds att komma till biblioteket för information.

Relaterad information

Relaterade länkar
Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 16/09 02:47:13