På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Val av skola för 6-åringar inför läsåret 2019/2020

Numera är förskoleklassen obligatorisk enligt Riksdagens beslut. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Om du/ni har ett barn som är fött 2013 så får du/ni ett brev där barnet har fått en preliminär skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2019/2020 med start i mitten av augusti 2019. Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress och utgår från nuvarande områdesindelning i Ludvika kommun och finns angiven under barnets adress i brevet..

Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2013

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni välja annan skola än den preliminära skolplaceringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan.

Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i blanketten ”Val av skola för barn födda 2013”. Blanketten ska vara kansliet tillhanda
senast den 11 januari 2019. Adressen finns på blanketten. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den preliminära skolplaceringen. Skolskjuts garanteras inte om ni önskar annan skolplacering för ert barn.

Besked

I slutet av januari kommer ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Kontaktpersoner
Frågor om skolvalet:
Marita Odén, 0240-863 48
 
Frågor om skolornas verksamhet:
Se respektive skola.

Frågor om skolbarnsomsorg:
Barnomsorgshandläggarna
0240-862 92, 866 38
barnomsorgen@ludvika.se
 
Frågor om skolskjuts:
Camilla Areteg, 0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:22:08