På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Miljö i förskola och skola

Barn vistas stora delar av sin tid i förskolor och skolor. Det är därför viktigt att miljön, och då särskilt inomhusmiljön inte ger upphov till några olägenheter.
Verksamhetsutövaren ska därför genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten.

Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, kemikalier, otillräckliga städ- och hygienrutiner och annat som kan påverka barnens hälsa och miljön negativt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus i Ludvika
Carlavägen 24, våning 6

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 20/08 02:50:27