På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skadliga ämnen i förskola och skola

En handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen har tagits fram när det gäller skadliga ämnen i förskola och skola

Flicka med förstoringsglas

Handlingsplanen har tagits fram i syfte att minska hälsofarliga ämnen i miljöer där barn vistas i Ludvika kommun. Skadliga ämnen i miljön och framförallt i förskolan har på senare år uppmärksammats. Att barn är mer utsatta än vuxna har framkommit och konstaterats genom flertalet studier.

Handlingsplanen utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet har arbetat med dessa frågor på ett nationellt plan och Naturskyddsföreningen genomförde 2013 ett projekt med att inventera förekomsten av hälsofarliga material i förskolor runt om i Sverige.

Frågan om giftfri förskola och skola uppkom i samband med att kommunfullmäktige i Ludvika biföll en motion (Farliga plaster i barns vardag i barns vardag i förskolor och skolor 2012/139):

  • Berörd personal på förskolor/skolor samt de miljöinspektörer som
    inspekterar skolor/förskolor ska få utbildning om vilka plaster som är
    skadliga.
  • Kommunen gör en kartläggning av hur vanligt plaster med hormonstörande ämnen är i kommunens verksamhet.
  • Ludvika kommun tar ett principbeslut om att undvika plaster med
    hormonstörande ämnen.

Arbetet utifrån beslutet genomförs i samverkan mellan social- och utbildnings-förvaltningen och miljö och bygg.

Även kommunens visioner och mål för framtiden anger en vilja att gynna en giftfri vardag inom kommunens verksamheter. Ludvika kommun har som mål att till år 2020 ha en av Sveriges bästa skolor, att erbjuda en livsmiljö som är trygg och tillgänglig för alla med bl a målen; en ökad andel miljövänliga och rättvisemärkta inköp samt ekologiska livsmedel.

Denna handlingsplan riktar sig till ansvariga för verksamheterna inom social- och
utbildningsförvaltningen i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola.

Handlingsplanens fokus ligger på områdena Lek och Mat & Tillagning. Planens åtgärder ska leda mot en giftfri miljö där barn vistas.

Till handlingsplanen finns även en checklista med åtgärder.


Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 22:29:32