På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Säker och trygg

En säker och trygg kommun är en certifiering utifrån WHO:s kriterier för olycksfalls och skadeförebyggande arbete. Arbetet handlar om att väcka medvetenhet om skaderisker hos enskilda, inom skolan, föreningslivet, företag och organisationer.
Ett av målen med arbetet att bli en säker och trygg kommun är att kommunen ska bli säker och trygg att leva och verka i. Olycksfall i alla åldrar och miljöer ska förebyggas.

Att uppnå en trygg skolväg för skolbarn är ett ständigt pågående arbete där både elever och föräldrar samt skolpersonal är involverade i förbättringsarbetet.

Eleverna får årliga utbildningsdagar i trafiksäkerhet gällande buss- cykel- och mopedsäkerhet. Eleverna tränas praktiskt och teoretiskt för att kunna vistas i trafiken på ett säkert sätt.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram regler för trygga och säkra föreningar. Flera föreningar har blivit blivit utnämnda som säkra och trygga föreningar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 23/07 01:31:50