På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Drogförebyggande arbete

Ett drogförebyggande arbete handlar mer om att främja goda miljöer och ge stöd för en god psykisk hälsa, än att förmedla kunskap om alkohol och andra drogers skadlighet. I det perspektivet ingår att se, stödja och utveckla det som skyddar och stödjer barn och ungdomar, så kallade skyddsfaktorer. Att aktivt arbeta med tillgänglighetsbegränsning och opinionsbildning.

Föräldrar

I vårt arbete med barn och unga är föräldrar en viktig samarbetspartner. Tonårstiden är en spännande och utvecklande period. Det kan också vara komplicerat, både för tonåringen själv och för familjen.

Föräldrar kan göra stor skillnad

Våga fråga! Prata med era barn om det som rör sig i deras liv, det kan vara musik, sajter på nätet, spel, kompisar, kärlek mm. Utgå ifrån intresse, nyfikenhet och engagemang. En god och djup relation till barnen skapar trygghet och gör det lättare för ungdomarna att hantera nya situationer, val och vänskapsförbindelser.

Oro och risker

Tobak – Rökning är förbjuden på samtliga skolgårdar i kommunen dygnet runt. VBU har även tagit beslut om tobaksfri skoltid, vilket innebär att rökning eller snusning endast får ske utanför ordinarie skoltid, gäller både elever och personal.

Det är viktigt att vuxna stödjer tonåringar till en tobaksfri livsstil. Det gäller alla former av tobak, så som snus, cigaretter och vattenpipa. Forskning visar att det finns en nära koppling mellan nikotin, alkohol och andra droger, både fysiologiskt och socialt. Ungdomar som börjar använda tobak tidigt blir fortare beroende och risken för att drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar ökar markant.

Alkohol – Många vuxna tror att ungdomar som blir bjudna på öl, vin och sprit hemma lär sig hantera alkohol. Svensk forskning visar att det är precis tvärt om. De ungdomar som erbjuds alkohol hemma dricker mer och löper större risk att få problem. Vill du läsa mer gå in på www.tonarsparloren.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Droger - Det finns en hel del droger i samhället idag, just nu råder det en utbredd uppfattning bland våra ungdomar att det är ofarligt att röka cannabis. Det förekommer en del cannabis i Ludvika, liksom det gör i övriga kommuner i Dalarna och Sverige. På internet skrivs mycket om droger och de är lätta att beställa över nätet, så kallade nätdroger som bland andra SPICE. Att det är så lättillgängligt kan vilseleda ungdomar att tro att drogerna som säljs inte är farliga. Då det hela tiden kommer nya typer av droger är det svårt att narkotikaklassa dem innan de kommer ut på marknaden.

Skaffa er kunskap och möt myterna om bland annat cannabis, kom med relevant information.

Vi vill att ni som föräldrar pratar med era barn om dessa saker, bry er om, lägg er i. Kom överens om gemensamma regler med föräldrar till barnets klasskamrater och närmaste kompisar. Vill du läsa mer gå in på: www.barnperspektivet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster BRIS för vuxna.

Hjälp och stöd för dig och din tonåring

Cope-tonår, föräldragrupper

Våra kunniga handledare ger dig som förälder konkreta verktyg och stöd i föräldrarollen. www.ludvika.se/copelänk till annan webbplats

För ytterligare information om Cope ring: Studieförbundet Vuxenskolan 138 90

Samtalsmottagningen barn och ungdom

En öppen mottagning för barn, ungdomar och föräldrar. Ring 1177- sjukvårdsråd på webben och telefon, nationellt kortnummer dit man kan ringa dygnet runt. Eller gå in på www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd i Ludvika Kommun

Du kan alltid få information, råd och hjälp genom ringa via kommunens växeltelefon, 0240-860 00.

Rektor och elevhälsa

Vänd dig gärna till skolan för frågor eller information.

Alkohol och drogrådgivningen, Ludvika kommun 0240-868 88

Till alkohol- och drogrådgivningen kan du ringa eller komma på besök för att få råd och stöd i missbruksfrågor. Du har rätt att vara anonym i kontakten med alkohol- och drogrådgivningen.

Polisområde Ludvika

Vill du komma i kontakt med polisen för tips? Polisen behöver hjälp för att kunna förebygga brott, bekämpa brottsligheten. Information från allmänheten är en viktig del av polisens arbete, vare sig man vill uppge sitt namn eller lämna den anonymt.

Telefon 114 14, om du bedömer situationen akut, telefon 112.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-14

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Folkhälsosamordnare
Ursula Furtig 0240-862 28

Besöksadress
Folkets Hus i Ludvika
Carlavägen 24, våning 6

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 14:42:16