På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Vilket stöd finns det?

Centrala barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av föräldrar, rektor och arbetslag. Utgångspunkten i gruppens arbete är att med gemensamma krafter utifrån olika kompetenser arbeta för att tillgodose barnets/elevens behov.

Det här är vi:

Fältfritidsassistent

Arbetar med att söka upp, skapa kontakt och lära känna ungdomar. Arbete under dag- och kvällstid i samarbete med barn- och ungdomsenhetens socialsekreterare och med rektor och personal på 7-9-skolorna.   
       

Specialpedagog med inriktning hörsel

Fungerar som ett stöd för hörselskadade elever som finns integrerade med normalhörande barn i skolor över hela kommunen. 

Specialpedagog med inriktning syn

Fungerar som ett stöd för synskadade elever som finns integrerade med normalseende barn i skolor över hela kommunen. 

Kurator

Vi har kompetens i sociala frågor. Vi arbetar direkt i verksamheten i kommunens grundskolor i årskurserna F-9 gentemot både personal och barn.

Psykolog

Gör bedömningar kring barns svårigheter i skolan, har samtal med barn och föräldrar samt handledning till personal. Dessutom samarbete med andra instanser kring barn.  
 

Rörelsepedagog

Specialutbildad med syfte att tydliggöra motorikens betydelse för barns utveckling och hälsa.
 

Skolsköterska/skolläkare

Tar vid efter BVC. Arbetar främst preventivt, vilket innebär att vi skall förhindra, tidigt upptäcka men också lindra såväl fysisk, psykisk som social ohälsa. Vi har öppen mottagning på skolorna och träffar elever utan krav på remiss.                                          

Specialpedagog

Stödjer personalen i deras arbete. Förutom den allmänna kompetensfördjupningen i inlärningssvårigheter, finns specialkompetens inom olika områden.

Talpedagog

Är ett stöd för att alla barn utvecklar sin språkliga förmåga.

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Chef för centrala barn- och elevhälsan
Jessica Carlberg 0240-863 58

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 16/09 00:16:42